dnes je 28.1.2023

Stredná škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľnaGarancia

20.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľnaGarancia

2.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vzniku nároku a čerpaní náhradného voľnaArchív

10.3.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Interná smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzoryArchív

4.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v RO a obciArchív

1.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Interná smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POArchív

5.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Interná smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov v POArchív

2.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Interná smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v RO a obciArchív

4.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POArchív

2.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola -Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciArchív

11.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola -Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciArchív

11.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola -Smernica o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práciArchív

10.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícArchív

26.5.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vykonaní inventarizácieArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vedení účtovníctva v príspevkovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov a ich rozdieluArchív

18.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiArchív

28.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiArchív

21.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkovGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov a ich rozdieluArchív

3.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vedení účtovníctva v príspevkovej organizáciiArchív

28.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské školy - smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeArchív

2.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné školy - Smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeArchív

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Písomné upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny s upozornením na možnosť ukončenia pracovného pomeruArchív

8.3.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica upravujúca požiarny poriadok v plynovej kotolniArchív

14.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Interná smernica upravujúca spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamovArchív

6.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola Interná smernica upravujúca spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamov v POArchív

4.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatokGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vyhotovovaní, používaní, evidovaní a likvidovaní úradných pečiatokArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer