Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
B
Daňový kalendár
20.1.2019
Daň z pridanej hodnoty

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

Vitajte na našom portáli zaoberajúcim sa smernicami pre oblasť školstva. Online kniha slúži ako praktická pomôcka pre riaditeľov škôl, pracovníkov škôl alebo poverených zodpovedných osôb v oblasti školstva. Dielo Vám prináša spracované vzorové smernice pre jednotlivé typy škôl z  rozdielnych oblasti, ako napríklad: školstvo, BOZP a OPP, financovanie, mzdy a personalistika. Všetky smernice si môžete stiahnuť a pohodlne vyplniť  ako budete potrebovať.

Dielo pravidelnou aktualizáciou reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé kapitoly knihy  a obohacuje  jej obsah.


Ing. Maroš Lônčík
Odborný redaktor

Najpoužívanejšie smernice a organizačné predpisy pre školstvo on-line zahŕňajú všetko potrebné pre:

 • Materské školy
 • Základné školy
 • Stredné školy

Pre tieto typy škôl sú smernice rozdelené do nasledovných oblastí:

 •  Smernice z oblasti školstva
 •  Smernice z oblasti financovania
 •  Smernice z oblasti miezd a pracovného práva
 •  Smernice z oblasti BOZP a OPP

Okrem samotných smerníc získavate prístup k súvisiacim právnym predpisom s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy.

Čo je nové v online knihe?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Simona Laktišová

JUDr. Simona Laktišová je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva prax advokátskej koncipientky a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva.Mgr. Simona Skirkaničová

 Mgr. Jozef Rajzinger PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.

Ing. Jozef Mikula PhD.

Mgr. Jozef Sýkora MBA   

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatili sme si knihu do našej školy. Našla som v nej všetky smernice, ktoré som práve potrebovala a keď som nenašla, poslala som požiadavku a z vydavateľstva mi následne potrebnú smernicu doposlali."
Jana F., Prievidza


"Dielo nám veľmi pomáha. Oceňujeme vždy nový a aktualizovaný obsah, predovšetkým dopĺňanie neustále nových smerníc a aj registratúrneho poriadku."
Martina R., Komárno


"Je to veľmi praktická kniha. Využívam ju pri každodennej práci."
Peter D., Nové Zámky

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: