dnes je 28.1.2023

Základná škola - Žiadosť o povolenie komisionálnej skúškyArchív

31.1.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení vykonať komisionálnu skúšku pre žiaka s intelektovým nadanímArchív

5.12.2017, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager &Partners , advokátska kancelária, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúškuArchív

31.1.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Komisionálne skúšky na základnej umeleckej školeGarancia

22.11.2022, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Klasifikačný poriadok ZŠGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Prijímanie žiakov na štúdium do základnej umeleckej školyArchív

31.1.2018, PaeDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Hodnotenie žiakov na základnej umeleckej školeGarancia

22.11.2022, PaeDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obnovenie školského vyučovaniaArchív

18.6.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica - Určenie učiteľa do kariérovej pozície triedny učiteľGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie strednej školyArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské školy - Registratúrny plánGarancia

22.11.2022, Verlag Dashöfer, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné školy - Registratúrny plánArchív

20.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné školy - Registratúrny plánArchív

21.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadeniaGarancia

22.11.2022, Verlag Dashöfer, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer