dnes je 28.1.2023

Materská škola - Smernica - Požiarne poplachové smerniceArchív

15.2.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie materskej školyGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o upratovaní priestorov školyGarancia

22.11.2022, Ing. Ján Malina, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Štatút rady školyGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o kontinuálnom vzdelávaníGarancia

22.11.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vybavovaní sťažnostíGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

26.9.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Volebný poriadok rady školyGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyGarancia

22.11.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vykonaní inventarizácieGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o pravidlách BOZPArchív

25.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Požiarna ochranaArchív

15.2.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Požiarna identifikačná karta školyArchív

15.2.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica ku školeniam BOZPArchív

10.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vybavovaní sťažnostíArchív

26.9.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Požiarny evakuačný plánArchív

15.2.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o štruktúre kariérových pozíciíArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica upravujúca škodové konanieGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceArchív

14.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o slobodnom prístupe k informáciámGarancia

22.11.2022, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o zásadách vedenia pokladneGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomArchív

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierkyArchív

2.12.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v školeArchív

14.2.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práciArchív

13.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiArchív

28.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o účtovaní výnosov v príspevkovej organizáciiArchív

27.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetkuGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v školeArchív

19.1.2022, Ing. Miroslav Mačuha, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o ochrane nefajčiarov v priestoroch spoločnostiArchív

18.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - smernica o dlhodobom majetku v účtovnej jednotkeArchív

9.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteArchív

26.9.2022, Dr. Jozef Sýkora MBA., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o účtovaní nákladov v príspevkovej organizáciiArchív

26.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o účtovaní nákladov v rozpočtovej organizáciiArchív

26.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vyhodnotení cvičného požiarneho poplachuArchív

9.2.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vedení účtovníctva v príspevkovej organizáciiArchív

28.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmiArchív

22.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o účtovaní výnosov v rozpočtovej organizáciiArchív

27.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčovArchív

26.9.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské školy - smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeArchív

2.2.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkovGarancia

22.11.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2022Garancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuGarancia

22.11.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o odpisovom pláne a odpisovaní dlhodobého majetkuGarancia

22.11.2022, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Prečo je nevyhnutné mať vypracované interné smernice k cestovným náhradámArchív

8.3.2022, Ing. Mária Vépyová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o uzatvorení súvahových účtov v príspevkovej organizáciiArchív

27.1.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer