dnes je 28.1.2023

Stredná škola - Smernica - EvalváciaGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Požiarne poplachové smerniceArchív

7.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Štatút rady školyGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o upratovaní priestorov školyGarancia

22.11.2022, Ing. Ján Malina, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vykonaní inventarizácieArchív

22.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vybavovaní sťažnostíGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

1.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

10.6.2020, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o pravidlách BOZPArchív

21.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica plán vnútornej kontroly školyArchív

26.9.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Požiarna identifikačná karta školyArchív

10.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Volebný poriadok rady školyGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica ku školeniam BOZPArchív

28.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica zásad pre tvorbu a použitie sociálneho fondu v školeArchív

26.9.2022, Ing. Miroslav Mačuha, Mgr. Jozef Sýkora, MBAMgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v školeArchív

8.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierkyArchív

23.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie strednej školyArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomArchív

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o zásadách vedenia pokladneArchív

19.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Požiarny evakuačný plánArchív

11.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica upravujúca škodové konanieArchív

30.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o slobodnom prístupe k informáciámArchív

26.9.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica, ktorou sa určuje postup pri vykonávaní práce z domu v Strednej školeGarancia

3.7.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o štruktúre kariérových pozíciíGarancia

21.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Riešenie šikanovania žiakovGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceArchív

23.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2022Garancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.. Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o ochrane nefajčiarov v priestoroch spoločnostiArchív

12.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - smernica o dlhodobom majetku v účtovnej jednotkeArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o evidencii, oceňovaní a účtovaní zásobArchív

26.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o účtovaní výnosov v rozpočtovej organizáciiArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - smernica o zásobách a pokladnici v účtovnej jednotkeArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčovArchív

10.6.2020, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vyhodnotení cvičného požiarneho poplachuArchív

2.5.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - smernica o vedení účtovníctva v účtovnej jednotkeArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vedení účtovníctva v rozpočtovej organizáciiArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o účtovaní výnosov v príspevkovej organizáciiArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica upravujúca dokumentáciu ochrany pred požiarmiArchív

24.6.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o účtovaní nákladov v príspevkovej organizáciiArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Požiarna ochrana - základná dokumentáciaArchív

27.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteArchív

5.5.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o účtovaní nákladov v rozpočtovej organizáciiArchív

26.10.2020, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetkuArchív

7.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o priznávaní príplatku za profesijný rozvojGarancia

5.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práciArchív

14.2.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer