Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
B
Daňový kalendár
31.5.2020
Ochrana ovzdušia
VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na našom portáli so zameraním na smernice a vzorové tlačivá pre oblasť školstva. Naša online kniha je určená pre riaditeľov, pracovníkov škôl alebo poverených zodpovedných osôb. Jadrom diela sú vypracované vzorové smernice pre jednotlivé typy škôl z nasledovných oblastí: školstvo, BOZP, OPP, financovanie, mzdy a personalistika. Výhodou produktu je možnosť stiahnutia jednotlivých smerníc a ich následného vyplnenia podľa potreby. V rámci obsahu máte prístup aj k súvisiacim právnym predpisom.

Dielo reaguje na aktuálne legislatívne zmeny a Vaše požiadavky pravidelnou aktualizáciou a rozvíjaním jednotlivých kapitol knihy.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Najpoužívanejšie smernice a organizačné predpisy pre školstvo on-line zahŕňajú všetko potrebné pre:

 • Materské školy
 • Základné školy
 • Stredné školy

Pre tieto typy škôl sú smernice rozdelené do nasledovných oblastí:

 •  Smernice z oblasti školstva
 •  Smernice z oblasti financovania
 •  Smernice z oblasti miezd a pracovného práva
 •  Smernice z oblasti BOZP a OPP
 • Súvisiace právne predpisy

Okrem samotných smerníc získavate prístup k súvisiacim právnym predpisom s históriou ich vydania a najmä farebne rozlíšené zmeny v zákone po schválení novely, navyše sú medzi zákonmi hypertextové odkazy.

Čo je nové v online knihe?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky..

Autorský kolektív

JUDr. Simona Laktišová

je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity. Od roku 2013 vykonáva právnu prax a aktuálne pôsobí v advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners. Publikuje príspevky najmä z oblasti verejnej správy, verejného obstarávania a školstva. Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.

Venuje sa témam z oblasti bezpečnosti technických systémov a bezpečnosti práce. V súčasnosti pôsobí ako republikový inšpektor ochrany práce OZ potravinárov a plní úlohy v oblasti BOZP na základe poverení KOZ SR.

 Ing. Jozef Mikula, PhD.

 sa venuje bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prakticky 26 rokov. Z toho 13 rokov na Národnom inšpektoráte práce ako hlavný radca, a 13 rokov ako autorizovaný bezpečnostný technik (v súčasnosti tiež). BOZP prednášal 4 roky na fakulte BERG TU Košice. Skončil SVŠT v Bratislave - strojnícka fakulta a doktorandské štúdium na VŠLD Zvolen.

  Mgr. Jozef Sýkora, MBA

 Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve s viacročnými skúsenosťami a venuje sa publikačnej činnosti, písaniu odborných  príspevkov do periodík a korekcii interných smerníc v oblasti verejnej správy. Zároveň autor vykonáva školenia a semináre zamerané na oblasť práva verejnej správy v praktickom živote.

Spokojní zákazníci online knihy

"Predplatili sme si knihu do našej školy. Našla som v nej všetky smernice, ktoré som práve potrebovala a keď som nenašla, poslala som požiadavku a z vydavateľstva mi následne potrebnú smernicu doposlali."
Jana F., Prievidza


"Dielo nám veľmi pomáha. Oceňujeme vždy nový a aktualizovaný obsah, predovšetkým dopĺňanie neustále nových smerníc a aj registratúrneho poriadku."
Martina R., Komárno


"Je to veľmi praktická kniha. Využívam ju pri každodennej práci."
Peter D., Nové Zámky

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: