dnes je 28.1.2023

Základná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2022Archív

1.4.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2022Garancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o verejnom obstarávaní pre rok 2022Garancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.. Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteArchív

5.5.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteArchív

26.9.2022, Dr. Jozef Sýkora MBA., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica o vykonávaní finančnej kontroly na miesteArchív

26.9.2022, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základné školy - Registratúrny plánArchív

20.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné školy - Registratúrny plánArchív

21.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Materské školy - Registratúrny plánGarancia

22.11.2022, Verlag Dashöfer, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Interná smernica upravujúca spisový, archívny a skartačný poriadok účtovných písomností a účtovných záznamovArchív

6.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Základná škola - Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systémeArchív

26.9.2022, Ing. Iveta Harušťákova, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica subjektu verejnej správy o vnútornom kontrolnom systémeArchív

26.9.2022, Ing. Iveta Harušťákova, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Materská škola - Vzorový registratúrny poriadok pre školy a školské zariadeniaGarancia

22.11.2022, Verlag Dashöfer, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer