dnes je 28.1.2023

Stredné školy - Registratúrny plánArchív

21.3.2019, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné školy - Interná smernica o tvorbe vnútorných predpisov a smernícArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, JUDr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školyArchív

20.8.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prijímacie konanie na stredné školy v čase mimoriadnej situácieArchív

5.5.2020, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredné školy - Smernica o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcvikuArchív

26.9.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Kamerový systémArchív

3.6.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Pracovná zmluvaArchív

26.4.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Účtový rozvrhArchív

4.4.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Výberové konanieGarancia

15.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - EvalváciaGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Písomné poverenieArchív

10.6.2020, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Potvrdenie o návšteve školyGarancia

17.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Výpoveď daná zamestnancomArchív

20.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program adaptačného vzdelávania - stredná školaArchív

30.9.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica ku školeniam BOZPArchív

28.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vykonaní inventarizácieArchív

22.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o vybavovaní sťažnostíGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, PaedDr. Anna Gabron, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o profesijnom rozvojiGarancia

1.7.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Poverenie vstupným školenímArchív

29.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Organizačný poriadokArchív

10.6.2020, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o pravidlách BOZPArchív

21.4.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Karta školenia zamestnancaArchív

15.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Porušenie pracovnej disciplínyArchív

26.5.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Dohoda o pracovnej činnostiArchív

20.4.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Dohoda o vykonaní práceArchív

21.4.2022, JUDr. Milada Illašová, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Žiadosť o vyradenie zo sieteArchív

11.12.2018, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Žiadosť o zaradenie do sieteArchív

14.12.2018, Mgr. Simona Skirkaničová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Školenie prvej pomociArchív

18.3.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Čestné vyhlásenie o bezúhonnostiArchív

12.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Spôsob vedenia účtovníctvaArchív

29.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Vnútorný predpis odmeňovaniaGarancia

15.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o upratovaní priestorov školyGarancia

22.11.2022, Ing. Ján Malina, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Štatút rady školyGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o štruktúre kariérových pozíciíGarancia

21.6.2022, JUDr. Simona Laktišová, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Význam ergonómie v pracovnom proceseArchív

8.4.2022, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Riešenie šikanovania žiakovGarancia

22.11.2022, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica ku školeniam o inšpekcii práceArchív

23.3.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Požiarne poplachové smerniceArchív

7.4.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Jozef Mikula, Kristína Iudita Kmety, Ing. Tamara Paceková, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica pre zostavenie účtovnej závierkyArchív

23.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Oznamovanie protispoločenskej činnosti v praxiArchív

18.5.2021, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Interný predpis o rekreáciách zamestnancovGarancia

22.6.2022, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Vykonávanie pedagogického dozoruGarancia

22.11.2022, PaedDr. Rozália Bezáková, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Mgr. Hilda Dudáková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Školenie zamestnancov o ochrane pred požiarmiArchív

21.3.2022, DpT. Bohumír Brettschneider, Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vedení pedagogickej dokumentácie strednej školyArchív

26.9.2022, JUDr. Simona Laktišová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s. r. o., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Vzory platových dekrétov od 1.7.2022Archív

30.9.2022, Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Oznámenie o výsledku výberového konaniaGarancia

16.6.2022, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica o zabezpečení stravovania zamestnancomArchív

30.9.2022, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Ing. Jarmila Belešová, Mgr. Hilda Dudáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Výpoveď zamestnávateľa pre nespĺňanie predpokladovArchív

18.5.2022, JUDr. Milada Illašová, Ing. Jarmila Belešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica - Požiarny evakuačný plánArchív

11.3.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stredná škola - Smernica upravujúca škodové konanieArchív

30.3.2022, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer